O nás

Spoločnosť BÁLINT a spol. s r.o. má sídlo v obci Balog nad Ipľom, na juhu Slovenska, v okrese Veľký Krtíš, v údolí rieky Ipeľ , v tesnej blízkosti štátnej hranice so susedným Maďarskom.

Firma bola založená spoločenskou zmluvou koncom roka 1998, jej aktívna hospodárska činnosť sa datuje od roku 1999.

Nosným programom spoločnosti je poľnohospodárska prvovýroba a obchodovanie s poľnohospodárskymi komoditami. Hospodárime na výmere cca. 75 ha poľnohospodárskej pôdy. Dlhoročné tradície a skúsenosti máme s pestovaním cukrovej repy. V našom regióne sú dané výnimočné podmienky na pestovanie poľnej zeleniny. Práve z toho dôvodu sme pred dvomi rokmi začali s pestovaním niektorých druhov zeleniny a zemiakov na menšej výmere. Pestovanie týchto intenzívnych plodín je veľmi náročné. Dosiahnutie vhodnej kvality finálneho produktu je podmienené výberom tej najvhodnejšej pestovateľskej plochy, dôsledným dodržiavaním agrotechnických zásad, a použitím vysokokvalitného biologického materiálu.

Náš poľnohospodársky podnik disponuje vhodnými mechanizmami na obrábenie pôdy. Zamestnávame štyroch odborných pracovníkov v oblasti rastlinnej výroby. Počas sezónnych prác potrebujeme jedného alebo dvoch ďalších pracovníkov, zamestnaných na dohodu.

Medzi naše zámery v blízkej budúcnosti rozhodne patrí ponuka vlastných produktov na priamy predaj prvotným spotrebiteľom. Na uskutočnenie tohto cieľa sme realizovali výstavbu skladovacej haly aj s predajným miestom.